nagłówek strony

Kontakt

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy

 

Wydział Konsultacji Społecznych
i Współdecydowania
z Mieszkańcami
konsultacje@um.warszawa.pl

Aktualności

24/11/2022 - 11:29
Chcemy poprawić jakość poruszania się po mieście wszystkich uczestników ruchu i sprawić, aby system transportowy był efektywny i przyjazny dla jego użytkowników. Dlatego...
14/10/2022 - 15:39
Chcemy poprawić bezpieczeństwo na osiedlach, uliczkach i ulicach Warszawy, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków.   Opracowaliśmy...
08/11/2022 - 13:36
Tworzymy politykę senioralną m.st. Warszawy – dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania na rzecz...
13/10/2022 - 15:07
Chcemy ułatwić mieszkankom i mieszkańcom Warszawy poruszanie się rowerem po Starym Mokotowie. Przygotowaliśmy koncepcję rozwoju ruchu rowerowego. Powiedz, co o niej myślisz!   Konsultacje...
09/11/2022 - 17:10
Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ulicy Fryderyka Joliot-Curie.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można...
26/10/2022 - 11:47
Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego kwartału położonego przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Korotyńskiego.   Plan miejscowy to dokument, który...
06/10/2022 - 15:26
Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – część B – rejon ulicy Traugutta.   Plan miejscowy to dokument, który...
05/01/2022 - 11:02
"Diagnoza lokalna. Jak skutecznie włączać mieszkańców i mieszkanki w podejmowanie decyzji?" to opracowanie, które napisał Adam Kadenaci – badacz społeczny, animator i...