nagłówek strony

Kontakt

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy

 

Wydział Konsultacji Społecznych
i Współdecydowania
z Mieszkańcami
konsultacje@um.warszawa.pl

Aktualności

23/04/2021 - 15:23
Strategia #Warszawa2030 to cztery główne kierunki rozwoju stolicy i kilkanaście programów poprawiających najważniejsze sfery życia mieszkańców. Przedstawimy Państwu dwa z nich i...
16/04/2021 - 15:38
Jak zapewnić w Warszawie jak najlepsze warunki do tworzenia, testowania i rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych przy wykorzystaniu wspó...
16/04/2021 - 14:19
Jak zachęcić utalentowanych specjalistów, przedsiębiorców, artystki, sportowców, liderki do osiedlania się w Warszawie? Jak przyciągać do stolicy kapitał, inwestycje i...
16/04/2021 - 12:13
Jak tworzyć przyjazne warunki do rozwoju biznesu w Warszawie? Jak zapewnić warunki korzystne dla zakładania i rozwoju firm uwzględniające budowanie wygodnej lokalności? Jak zapewnić wsparcie dla...
15/04/2021 - 12:36
Wolskie Centrum Kultury, we współpracy z Wola Parkiem, tworzy Współdzielnik – miejsce zachęcające do działania zgodnie z zasadami ekologii i zero waste. Zastanówmy się...
13/04/2021 - 17:53
Tworzymy politykę różnorodności społecznej dla Warszawy. Polityka to dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla władz miasta i miejskich urzędniczek i urzędników....
11/04/2021 - 22:09
Trwają prace nad planem miejscowym Parku Skaryszewskiego na Pradze Południe.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają...
31/03/2021 - 13:28
Trwają prace nad planem miejscowym dla Centrum Rembertowa.   Plan miejscowy to dokument, który określi jak będzie można urządzić tę okolicę. Plany ustalają, w jaki sposób...
22/03/2021 - 17:31
Trwają prace nad planem miejscowym Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności.     Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W...