nagłówek strony
-A A +A

Jakie będą zasady prowadzenia konsultacji społecznych w Warszawie? Raport i projekty dokumentów po konsultacjach

ikonka - paragraf - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej

We wtorek 12 lutego w godz. 17.30-19.30 w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Warszawy. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki konsultacji oraz nowe projekty dokumentów, wypracowane po konsultacjach i zaakceptowane przez radców prawnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi projektami.

 

 

 

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Warszawy trwały sześć tygodni, tj. 42 dni w okresie od 5 listopada do 16 grudnia 2012 r.

 

Opinie, uwagi i wnioski można było zgłaszać w następujących formach:

  • wpisując swoje propozycje pod konkretnymi paragrafami uchwały lub zarządzenia,
  • w postaci ogólnych komentarzy lub pytań na FORUM,
  • e-mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl,
  • pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
  • w punkcie konsultacyjnym, działającym od 5 listopada do 16 grudnia,
  • w trakcie spotkań konsultacyjnych: 4 oraz 12 grudnia 2012 r. (obejrzyj zapis drugiego spotkania)

 

Podsumowując, w konsultacjach w różnych formach wzięło aktywny udział około 70 osób, w tym przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych oraz jeden zarząd osiedla. Spotkanie, które odbyło się 12 grudnia w godz. 18.00-20.00 i było transmitowane on-line oglądało za pośrednictwem Internetu 159 widzów. Na sali było obecnych około 20 osób, natomiast na czacie wypowiedziało się 9 zalogowanych użytkowników. Najwięcej uwag zostało zamieszczonych na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych oraz przekazanych drogą elektroniczną. Wpłynęło jedno pismo. Kilka sugestii oraz wiele pytań pojawiło się w trakcie spotkań konsultacyjnych.

 

Do projektu uchwały złożono 62 szczegółowe uwagi, do projektu zarządzenia – 15. W trakcie spotkania, na czacie oraz na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych padło również kilkanaście pytań dotyczących projektów uchwały i zarządzenia oraz ogólnych sugestii i pomysłów. 

 

Autorzy projektów szczegółowo przeanalizowali każdą z uwag i sporządzili raport zawierający ustosunkowanie się do każdej opinii wraz z uzasadnieniem.

 

Poniżej publikujemy RAPORT z konsultacji wraz z odniesieniem do wszystkich uwag oraz poprawiony projekt uchwały i projekt zarządzenia.

 


11 lipca 2013 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie zasad konsultacji społecznych!

 

Natomiast 3 września 2013 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy, czyli akt wykonawczy do powyższej uchwały.