nagłówek strony
-A A +A

Zmieńmy ulice Białołęki, Pragi Północ i Targówka

Zmieńmy ulice Białołęki, Pragi Północ i Targówka

Podsumowujemy pierwszy etap konsultacji i wiemy już, jakie są Wasze potrzeby związane z zielenią na ulicach:

 • Białołęki: Mehoffera, Świderskiej, Myśliborskiej, Strumykowej, Modlińskiej, Marywilskiej i Czołowej
 • Pragi Północ: Targowej, Jagiellońskiej i alei Solidarności 
 • Targówka: Radzymińskiej 

 

Oto co od Was usłyszeliśmy: 

 

ZIELEŃ

 • Dosadzenie zieleni (uzupełnienie drzew, krzewów, bylin) wzdłuż ulic 
 • Stworzenie szpalerów drzew wzdłuż ulic 
 • Urozmaicenie nasadzeń o rośliny całoroczne 
 • Stworzenie "łąk kwietnych" 
 • Stworzenie zielonych torowisk tramwajowych 
 • Stworzenie sfer buforowych z zieleni pomiędzy ulicą a chodnikiem 
 • Zagospodarowanie zielenią istniejących, ale mało atrakcyjnych skwerów i trawników 
 • Dostawienie donic z zielenią (drzewa, krzewy, kwiaty) 
 • Zagospodarowanie zielenią terenu na tyłach ZOO 
 • Nasadzenia wysokich roślin jako ochrona trawników przed rozjeżdżaniem przez parkujące samochody 

 

MAŁA ARCHITEKTURA

 • Instalacja koszy na śmieci 
 • Instalacja ławek 
 • Słupki - nasadzenia w ich miejsce żywopłotów 
 • Postawienie słupków jako blokady przed parkowaniem 
 • Stworzenie placów miejskich jako miejsc wypoczynku 
 • Stworzenie nowych placów zabaw 
 • Stworzenie siłowni plenerowej 

 

CIĄGI KOMUNIKACYJNE I INNE UWAGI: 
Ich realizacja częściowo będzie po stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a częściowo przekażemy je do rozważenia innym jednostkom. 

 • Ukrycie pod ziemią bądź likwidacja skrzynek elektrycznych 
 • Ograniczenie liczby reklam i bilbordów 
 • Przedłużenie linii autobusowej 512 do przystanku Ratusz Arsenał (linia przyspieszona) 
 • Nowa organizacja ruchu - zmiana sposobu parkowania 
 • Podniesienie krawężników celem uniemożliwienia wjazdu samochodom 
 • Likwidacja "dzikich" parkingów 
 • Ujednolicenie nawierzchni chodników 
 • Likwidacja słupków między chodnikiem a ścieżką rowerową 
 • Remont lub budowa nowych parkingów 
 • Dodanie bezpiecznych przejść dla pieszych 
 • Likwidacja przejazdu ul. Jagiellońską na wprost przez Aleję Solidarności 
 • Likwidacja kostki brukowej na chodnikach 
 • Poszerzenie chodników 
 • Naprawa, wymiana lub budowa nowego chodnika
 • Ścieżka rowerowa - budowa, naprawa lub przedłużenie istniejących odcinków 
 • Nowe ścieżki spacerowo-rowerowe 
 • Nowe alejki piesze 

 

Wstępne koncepcje otoczenia ulic opublikujemy wczesną jesienią. Będziemy o nich rozmawiali podczas drugiego etapu konsultacji. 

 

Gotowe koncepcje zagospodarowania ulic i raport z konsultacji opublikujemy pod koniec 2018 roku. Na podstawie koncepcji przygotowane zostaną projekty wykonawcze nasadzeń. Projekty wymagające większych przekształceń będziemy realizować stopniowo w kolejnych sezonach.