nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje przebiegu budżetu partycypacyjnego - Bielany

 

Kwota

Zarząd Dzielnicy Bielany wyznaczył 0,5% z budżetu dzielnicy na 2015 rok w ramach budżetu partycypacyjnego. Kwota ta wynosi 1 548 521 zł.

 

Proponowany podział dzielnicy Bielany

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego na Bielanach zaproponował, aby wyznaczoną kwotę przeznaczyć na projekty dla całej dzielnicy. Oznacza to, że w ramach budżetu partycypacyjnego będzie można zgłaszać projekty na łączną kwotę 1 548 521 zł. 

     

Uwagi i propozycje do przedstawionego podziału można zgłaszać:

  • na spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym, które odbędzie się 20 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29

 

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:

  • czym jest budżet partycypacyjny i na czym polega,
  • jak konstruowany jest budżet dzielnicowy, jakie są zadania własne dzielnicy,
  • o przygotowywanych zasadach przebiegu budżetu partycypacyjnego.

 

Pytania pomocnicze do konsultacji:

  1. Czy zaproponowany przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Bielany brak podziału dzielnicy jest według Ciebie dobrym rozwiązaniem?
  2. Czy zaproponowany brak podziału środków jest według Ciebie słuszną decyzją Zespołu?
  3. Gdzie mogłyby zostać umieszczone punkty do zgłaszania projektów w Dzielnicy? Czy wystarczy, że projekty będzie można zgłaszać przez Internet oraz w Urzędzie Dzielnicy i w poniedziałki w godz. od 8:00 do 18:00, a w pozostałe dni od 8:00 do 16:00 ?
  4. Gdzie mogłyby zostać umieszczone punkty do głosowania na projekty? W jakim czasie (dniach i godzinach) powinny działać?
  5. Czy masz jakieś uwagi i wnioski do przebiegu procesu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Bielany w kolejnych latach?

 

PLAKAT INFORMACYJNY

POWRÓT DO INFORMACJI OGÓLNYCH