nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje przebiegu budżetu partycypacyjnego - Mokotów

 

 

Kwota

Zarząd Dzielnicy wyznaczył  z budżetu dzielnicy na rok 2015 w ramach budżetu partycypacyjnego kwotę w wysokości 2 500 000 zł.

 

 

Proponowany podział dzielnicy Mokotów:

Mokotowski Zespół ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2015 zadecydował o podziale Dzielnicy na 8 rejonów - mapa.

Propozycja podziału kwot na 8 rejonów proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących dany rejon:

 

Rejon Liczba mieszkańców  Udział Kwota "demograficzna" Kwota stała  suma zaokrąglona
1 13 209  5,17%  77 068,58zł  156 250,00 zł  235 000 zł
2 37 721 17,61% 220 085,09 zł 156 250,00 zł 376 000 zł
3 33 516 15,64% 195 550,80 zł 156 250,00 zł 351 000 zł
4 25 789 12,04% 150 467,23 zł 156 250,00 zł 306 000 zł
5 32 111 14,99% 187 353,26 zł 156 250,00 zł 345 000 zł
6 21 546 10,06% 125 711,23 zł 156 250,00 zł 281 000 zł
7 3 994 1,86% 23 303,20 zł 156 250,00 zł 180 000 zł
8 46 355 21,64% 270 460,60 156 250,00 zł 426 000 zł

 

 

 

Uwagi i propozycje do przedstawionego podziału można zgłaszać:

  • na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym 17 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Centrum Łowicka, przy ul. Łowickiej 21.
  • na adres: konsultacje@mokotow.waw.pl
  • osobiście w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego zaprasza do dyskusji na temat:

  1. czym jest budżet partycypacyjny i na czym polega jego tworzenie;
  2. jak konstruowany jest budżet dzielnicowy i jakie są zadania własne Dzielnicy;
  3. o projektowanych zasadach przebiegu budżetu partycypacyjnego.

 

 

MAPA Z PROPONOWANYM PODZIAŁEM DZIELNICY

POWRÓT DO INFORMACJI OGÓLNYCH