nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje przebiegu budżetu partycypacyjnego - Rembertów

 

Kwota

Zarząd Dzielnicy Rembertów wyznaczył z budżetu dzielnicy na 2015 rok w ramach budżetu partycypacyjnego kwotę 271 315 zł.

 

Proponowany podział Dzielnicy Rembertów.

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w  Rembertowie zaproponował następujący podział dzielnicy i budżetu:

  1. Nowy Rembertów – 1/3 budżetu
  2. Stary Rembertów – 1/3 budżetu
  3. Kawęczyn - Wygoda – 1/3 budżetu.

 

Uwagi i propozycje do przedstawionego podziału można zgłaszać:

  • pisemnie w  Punkcie Podawczym Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28
  • na adres: rembertow.budzetpart@um.warszawa.pl
  • na spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym, które odbędzie się 17 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, sala 012, piętro -1

 

Na projekty zgłaszane do budżetu partycypacyjnego na 2015 r. będzie można głosować pisemnie w:

  • Punkcie Podawczym Wydziału Obsługi Mieszkańców,
  • w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28,
  • poprzez adres: rembertow.budzetpart@um.warszawa.pl

 

MAPA Z PODZIAŁEM DZIELNICY NA OBSZARY

PLAKAT INFORMACYJNY

POWRÓT DO INFORMACJI OGÓLNYCH