nagłówek strony
-A A +A

Budżet partycypacyjny - Wesoła

 

Kwota:

Zarząd Dzielnicy Wesoła wyznaczył 0,5% z budżetu dzielnicy na 2015 rok w ramach budżetu partycypacyjnego.

Kwota ta wynosi 300 000 zł.

 

Przedmiot konsultacji:

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wesoła chce poznać opinię mieszkańców w sprawie podziału terytorialnego Dzielnicy w ramach budżetu partycypacyjnego. To mieszkańcy wskażą kierunek czy chcą realizować projekty ogólnodzielnicowe czy obszarowe.

 

Uwagi i propozycje do przedstawionego podziału można zgłaszać:

  • osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicy Wesoła
  • na adres: wesola.budzetpartycypacyjny@um.warszawa.pl
  • na spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym, które odbędzie się 13 grudnia 2013 r. o godz. 17.30 w Gimnazjum Nr 120 im. Noblistów Polskich, ul. Armii Krajowej 39

 

 

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:

 

  • czym jest budżet partycypacyjny i na czym polega,
  • jak konstruowany jest budżet dzielnicowy, jakie są zadania własne dzielnicy,
  • o przygotowywanych zasadach przebiegu budżetu partycypacyjnego.

 

 

POWRÓT DO INFORMACJI OGÓLNYCH