nagłówek strony
-A A +A

Budżet partycypacyjny - Wola

 

Kwota

Zarząd Dzielnicy Wola wyznaczył z budżetu dzielnicy na 2015 rok w ramach budżetu partycypacyjnego kwotę

2 miliony zł.

 

Proponowany podział Dzielnicy Wola.

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego na Woli zaproponował następujący podział dzielnicy i budżetu:

  1. Koło,
  2. Młynów,
  3. Nowolipki/Muranów i Powązki,
  4. Odolany i Ulrychów,
  5. Czyste i Mirów.

 

W trzech obszarach Zespół proponuje połączenie tradycyjnych rejonów, aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych obszarach.

 

Propozycja podziału środków:

 

Propozycja podziału środków z przeznaczeniem na projekty lokalne - 1 milion złotych
 

Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze.

 

Została wydzielona również pula na projekty ogólnodzielnicowe - 1 milion zł.

 

 

Uwagi i propozycje do przedstawionego podziału można zgłaszać:

  •  na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym 18 grudnia 2013r., godz. 17.00 – 19.00, Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90
  •  W trakcie dyżurów konsultacyjnych:

    - 6 grudnia, godz. 17.00 – 20.00 - Ośrodek Kultury im. Żeromskiego, ul Obozowa 85

    - 7 grudnia, godz. 11.00 – 15.00 - Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Koło, ul. Obozowa 60

    - 9 grudnia, godz. 8.00 - 10.00 - AN-DOM, ul. Nowolipie 23B - NOWY TERMIN

    - 12 grudnia, od godz. 19.00 – 20.30 - Dom Kultury "Działdowska", ul. Działdowska 6

    - 12 grudnia, godz. 10.00 - 14.00 oraz 15.00 - 18.00 - AN-DOM, ul. Nowolipie 23B - NOWY TERMIN

    - 14 grudnia, godz. 11.00 – 19.00 - ul. Chłodna (Iluminacja Choinki na Chłodnej)

    - 14 grudnia, godz. 15.00 - 17.00 - Biała na Miłej, ul. Miła 22 - NOWY TERMIN

    - 15 grudnia, godz. 15.00 – 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 166, ul. Żytnia 40

    - 19 grudnia, godz. 13.00 – 14.30 - Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka, ul. Nowolipie 20

    - 20 grudnia, od godz. 17.00 – 19.00 - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48

 

  •     Poprzez wypełnienie i złożenie ankiety papierowej (w załączniku poniżej) w:

-  Wydziale Obsługi Mieszkańców przy al. Solidarności 90

-  Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18

 

  • na adres: partycypacja@wola.waw.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie:

 

 

 

MAPA Z PROPONOWANYM PODZIAŁEM DZIELNICY

POWRÓT DO INFORMACJI OGÓLNYCH

Załączniki: