nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Współpracy z NGO na rok 2017

Czas trwania: 
śr, 22/06/2016 (Cały dzień) - czw, 14/07/2016 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i oraz na www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 22 czerwca do 1 sierpnia 2016 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


Wypełniony formularz należy dostarczyć do 1 sierpnia 2016 roku na:
 

  • adres poczty elektronicznej agasior@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 30 02
  • adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej  Urzędu m.st. Warszawy, ul Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

Załączniki: 
Plik: Projekt programu współpracy na rok 2017, rozmiar pliku: 227.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji , rozmiar pliku: 548.34 KB
Pobierz