nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla rejonu Buchnika?

Czas trwania: 
pt, 18/05/2018 (Cały dzień) - sob, 30/06/2018 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowego dla rejonu Buchnika (od 25 maja do 26 czerwca 2018)

 


Konsultacje społeczne już się zakończyły, uwagi można było zgłaszać do 17 lipca 2018


 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Od 25 maja poznaj projekt planu

  • w Internecie
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w sali czarnej od 8 do 16 (w dni powszednie)

 

Porozmawiaj o planie

  • dyskusja publiczna – 11 czerwca (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197, sala konferencyjna
  • dyżury projektanta
    • wtorki 29 maja oraz 5,12,19 i 26 czerwca w godz. 10:00-13:00
    • w czwartki 7,14 i 21 czerwca w godz. 13:30-15:30

   na parterze, w sali czarnej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Uwagi do planu

możesz złożyć do 17 lipca 2018 na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do planu

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy