nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Sejmu Czteroletniego (Wilanów)?

Czas trwania: 
pt, 02/03/2018 (Cały dzień) - czw, 12/04/2018 (Cały dzień)

Od 12 marca do 11 kwietnia 2018 trwa wyłożenie planu miejscowego w rejonie ul. Sejmu Czteroletniego (Wilanów).

 

Obejrzyj plan na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego od 12 marca lub w Biurze Architektury (sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  • Zapraszamy do rozmowy o planie! 26 marca (poniedziałek) o godz. 17:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79,  w sali na parterze  odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.
  • Uwagi można składać do 30 kwietnia

 

    Zobacz, jak złożyć uwagę do planu >>>
    Pełne ogłoszenie o wyłożeniu planu >>>

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy