nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje zmian nazw wybranych ulic

Czas trwania: 
pt, 09/06/2017 (Cały dzień) - pon, 31/07/2017 (Cały dzień)

W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę, która nakazuje, aby osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic.

 

Oznacza to, że wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić takie nazwy do 1 września 2017 roku. Rada miasta stołecznego Warszawy zdecydowała, żeby spytać mieszkańców czy dwanaście ulic spełnia warunki wymienione w ustawie - to znaczy czy upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. 

 

W Warszawie dekomunizacja nazw ulic była już przeprowadzana po 1989 roku, jednak według Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) nie była kompletna. Wyjaśnienia odnośnie patronów znajdą Państwo poniżej.

 

Zmiana nazw ulic oznacza potencjalne koszty dla mieszkańców, z których większość poniesie administracja samorządowa i rządowa, oraz dla przedsiębiorców. Oznacza też, że konieczna będzie wymiana dokumentów i tabliczek z numerami porządkowym na budynkach i nieruchomościach. Wymianę dokumentów można rozłożyć na kilka lat.

 

 


Konsultacje społeczne trwały od 16 czerwca do 31 lipca 2017

>> RAPORT 


 

 

Rada Miasta Warszawy podjęła inicjatywę przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw następujących ulic:

 1. Juliana Bruna (Mokotów)  zobacz >>> informacje o patronie w IPN >>>

 2. Józefa Ciszewskiego (Ursynów)  zobacz >>> informacje o patronie w IPN >>>

 3. Jana Kędzierskiego (Bemowo)  zobacz >>> informacje o patronie z IPN (wg pisma z 2009r.) >>>

 4. Anastazego Kowalczyka (Białołęka)  zobacz >>> informacje o patronie z IPN (wg pisma z 2009r.) >>>

 5. Heleny Kozłowskiej (Mokotów)  zobacz >>> informacje o patronie z IPN (wg pisma z 2009r.) >>>

 6. Zygmunta Modzelewskiego (Mokotów)  zobacz >>> informacje o patronie w IPN >>>

 7. Gustawa Reichera (Targówek)  zobacz >>> informacje o patronie z IPN (wg pisma z 2009r.) >>>

 8. Lucjana Rudnickiego (Bielany)  zobacz >>> informacje o patronie w IPN >>>

 9. Wincentego Rzymowskiego (Mokotów)  zobacz >>> informacje o patronie w IPN >>>

 10. Wacława Szadkowskiego (Bemowo)  zobacz >>> informacje o patronie z IPN (wg pisma z 2009r.)>>>

 11. Jana Szałka (Wola)  zobacz >>> informacje o patronie z IPN (wg pisma z 2009r.)>>>

 12. Związku Walki Młodych (Ursynów)  zobacz >>> informacje o patronie w IPN >>>


 

Wymiana dokumentów *
Koszty wymiany dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz zakupu druków licencji taksówkowych ponosi m.st. Warszawa. Dla 12 ulic objętych konsultacjami jest to: 
 • ponad 10 tys szt.dowodów rejestracyjnych pojazdów (koszt jednego 31,10 zł x 10 tys = 311 000 zł)
 • ponad 9,9 tys szt. praw jazdy (koszt jednego 56,09 zł x 9,9 tys = 555 291 zł)
 
W kontekście zapisów ustawy (art. 5 ust 1) m.st. Warszawa utraci dochody z tytułu niepobrania opłaty za wydanie ww. dokumentów.
Koszty wyprodukowania blankietów dowodów osobistych ponosi administracja rządowa. Dla 12 tys. ulic objętych konsultacjami jest to:
 • ponad 13,5 tys szt. dowodów osobistych
 
Ustawa przewiduje możliwość rozłożenia wymiany dokumentów na kilka lat. Mieszkańcy mają być zwolnieni z opłat. Jednakże, zmiana dokumentów pociąga za sobą konieczność dostarczenia aktualnego zdjęcia.
 
Zmiana wpisu w CEIDG *
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmieni nazwę, będą musieli dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne będą również zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność, albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.
 
Zmiany we wpisach do KRS **
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą również musieli dokonać zmian jeśli zmieni się nazwa ulicy w danych adresowych. Zmiany w KRS podlegają opłacie w wysokości: 150 zł dla Rejestru Stowarzyszeń oraz 250 zł dla Rejestru Przedsiębiorców. 
 
Zmiany w ewidencjach: miejscowości, ulic, adresów (EMUiA) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB)  prowadzonych przez Biuro Geodezji i Katastru *
Biuro będzie musiało dokonać zmian w ewidencjach EMUiA i EGiB, co wiąże się ze zwiększonym nakładem pracy oraz z koniecznością poinformowania właścicieli/użytkowników nieruchomości położnych przy ulicach, których nazwy ulegną zmianie oraz przekazanie zawiadomień do komórek wewnętrznych Urzędu. Szacunkowo konieczne może być wysłanie kilku tysięcy zawiadomień.
 
Wymiana tabliczek z numerami porządkowymi na budynkach *
Koszt wymiany ponosi właściciel/użytkownik nieruchomości. Koszt wykonania tabliczki wynosi ok. 150 zł. Wymiana musi zostać wykonana w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
 
Zarząd Dróg Miejskich *
Przy zmianie nazw ulic, Zarząd Dróg Miejskich będzie musiał wymienić: 
 • tablice ulicowe, średni koszt (zależny od długości) ok. 105 000 zł brutto
 • plany szczegółowe w podświetlanych punktach informacyjnych
 • tablice drogowskazowe
 
Zarząd Transportu Miejskiego *
Przy zmianie nazw ulic, ZTM będzie musiał wymienić:
 • Tablice pojazdowe
 • Mapy przystankowe
 • Rozkłady jazdy 

 

*informacje wg zestawień opracowanych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w czerwcu 2016r.

**[za https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/]

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 • na spotkaniu:
 • Bemowo: 22 czerwca (czwartek), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70
 • Białołęka: 19 czerwca (poniedziałek), Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197
 • Bielany: 20 czerwca (wtorek), Klub Osiedlowy Piaski, ul. Broniewskiego 71 (I piętro)
 • Mokotów: 28 czerwca (środa), Dom Kultury Łowicka, ul. Łowicka 21
 • Targówek: 21 czerwca (środa), Czytelnia Naukowa nr 1, ul. św. Wincentego 85
 • Ursynów: 26 czerwca (poniedziałek), Dom Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5
 • Wola: 19 czerwca (poniedziałek), pawilon OSiR Wola, ul. Obozowa 60 (wejście przez teren LO im. Norwida)

Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach 18:00 – 20:00

 

 • on-line: kliknij aby przejść do ankiety on-line >>>
 • za pomocą papierowego formularza dostępnego od 16 czerwca 2017 w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Targówek, Ursynów, Wola (pełna lista dostępna na stronie www)

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod mailem: konsultacje@um.warszawa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podstawa prawna: Uchwała nr XLVIII/1159/2017 Rady Miasta Warszawy z dnia 11 maja w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w Warszawie
 

Załączniki: 
Plik: Raport z konsultacji społecznych, rozmiar pliku: 2424.73 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Bemowo, rozmiar pliku: 294.28 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Bemowo - PDF, rozmiar pliku: 204.41 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Białołęka, rozmiar pliku: 279.46 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Białołęka - PDF, rozmiar pliku: 193.73 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Bielany, rozmiar pliku: 274.07 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Bielany - PDF, rozmiar pliku: 194.02 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Mokotów, rozmiar pliku: 317.8 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Mokotów - PDF, rozmiar pliku: 227.8 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Targówek, rozmiar pliku: 275.28 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Targówek - PDF, rozmiar pliku: 193.81 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Ursynów, rozmiar pliku: 290.11 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Ursynów - PDF, rozmiar pliku: 198.71 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Wola, rozmiar pliku: 266.33 KB
Pobierz
Plik: Plakat informacyjny Wola - PDF, rozmiar pliku: 187.54 KB
Pobierz