nagłówek strony
-A A +A

Rowerem i pieszo po Żoliborzu

Czas trwania: 
pt, 22/01/2016 (Cały dzień) - pt, 19/02/2016 (Cały dzień)

Jak zaprojektować ulice Żoliborza, aby stały się bardziej przyjazne dla jego mieszkańców?

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt: „Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego wraz z analizą ruchu” przygotowany przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, udziału w spotkaniach i zgłaszania uwag.

 

 

 

O dokumencie:

W ciągu dwóch lat funkcjonowania Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie inwestycje rowerowe należały do propozycji uzyskujących najwyższe poparcie mieszkańców. W dzielnicy Żoliborz zgłoszono kilkanaście projektów związanych z usprawnieniem ruchu rowerowego i pieszego. Część z nich została zakwalifikowana do etapu realizacji, a część została zweryfikowana negatywnie z powodu konieczności przeprowadzenia analizy komunikacyjnej rozstrzygającej o możliwości wdrożenia zaproponowanych udogodnień w terenie i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W tym celu Urząd m.st. Warszawy przygotowuje opracowanie, które da odpowiedź jak planowane usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego wpłyną na funkcjonowanie układu drogowego i systemu komunikacji zbiorowej w obszarze dzielnicy. Opracowanie pozwoli na szybkie i bardziej obiektywne weryfikowanie projektów z kategorii komunikacja/drogi zgłaszanych w następnych edycjach budżetu obywatelskiego.

 

Celem opracowania jest uzyskanie spójnej koncepcji rozwoju ruchu rowerowego i pieszego na terenie dzielnicy Żoliborz poprzez ustalenie sposobu prowadzenia ruchu rowerowego na drogach publicznych znajdujących się w granicach dzielnicy Żoliborz oraz poprawa warunków ruchu pieszego. W opracowaniu zaproponowane zostały przede wszystkim rozwiązania dostosowujące istniejące odcinki dróg publicznych do ruchu rowerzystów po istniejących jezdniach, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju środków technicznych (np. uspokojenie ruchu, pasy i kontrapasy rowerowe, dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd) oraz zostały zaproponowane usprawnienia dla pieszych w postaci uzupełnienia przejść dla pieszych, usunięcia barier komunikacyjnych utrudniających poruszanie się pieszych.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

>>> Przeczytaj projekt dokumentu <<<

>>> Zobacz mapę rekomendowanych rozwiązań <<<

 

 

Zapraszamy na spotkania z mieszkańcami dotyczące dokumentu w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 (sala konferencyjna):
 

 

  • 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w godzinach 18:30 – 20:30
  • 16 lutego 2016 r. (wtorek) w godzinach 17:30 – 20:00

 

Dyżur konsultacyjny:

  • 9 lutego 2016 r. (wtorek) w godzinach 16:00 – 19:00

 

Dodatkowo, 28 stycznia 2016 r przy okazji spotkania konsultacyjnego, będzie można zapoznać się z projektem ścieżki rowerowej w ul. Krasińskiego (odcinek wzdłuż parku Żeromskiego od placu Wilsona do ul. Czarnieckiego), który jest zwycięskim projektem zeszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. 

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się w załącznikach poniżej oraz na stronach internetowych www.zoliborz.org.pl i www.transport.um.warszawa.pl.

 

oraz w godzinach pracy:

  • Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 (parter, pokój nr 4)
  • Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (sala na parterze wejście od ul. Marszałkowskiej)

 

Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koncepcjazoliborz@um.warszawa.pl, osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz lub Biura Drogownictwa i Komunikacji, lub wysłać pocztą na adres Biura Drogownictwa i Komunikacji.

 

Podsumowanie zgłoszonych uwag w formie raportu zostanie umieszczone na stronie internetowej www.transport.um.warszawa.pl, na platformie konsultacyjnej oraz będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji. 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                           W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

 

Załączniki: 
Plik: Plakat wersja JPG, rozmiar pliku: 93.78 KB
Pobierz
Plik: Plakat wersja PDF, rozmiar pliku: 1617.23 KB
Pobierz