nagłówek strony
-A A +A

Zaplanujmy dom wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej

Czas trwania: 
pon, 19/02/2018 (Cały dzień) - wt, 27/03/2018 (Cały dzień)
W 2018 roku planowany jest remont nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9, w której utworzony zostanie dom wsparcia dla powstańców warszawskich. Jakie funkcje powinno pełnić takie miejsce? Co powinno się w nim znaleźć?
 
Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania od 28 lutego do 27 marca prowadzone są konsultacje społeczne, których celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań warszawskich seniorów – uczestników Powstania Warszawskiego (głównych użytkowników).
 
Będziemy rozmawiać o charakterze tego miejsca, funkcjach i usługach, które powinny się w nim znaleźć, a uzyskane na ten temat opinie i propozycje będą pomocne w opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości przy Hrubieszowskiej.
 
Głównymi uczestnikami konsultacji są seniorzy – powstańcy warszawscy, ale do podzielenia się pomysłami zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane tematem m.in. przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, rodziny seniorów i powstańców, potencjalnych współtwórców przyszłej oferty domu wsparcia. 
 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje społeczne już się zakończyły, trwały od 19 lutego do 27 marca 2018

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych >>>


 

  • Wypełnij formularz on-line
  • Jeśli jesteś przedstawicielem Powstańców Warszawskich lub Warszawskiej Rady Seniorów – zapraszamy, abyś wyraził swoje opinie podczas jednego z dwóch spotkań w środę, 28 lutego:
    • w godz. 10.00-12.00
    • w godz. 13.00-15.00

Będą to spotkania w niewielkich grupach, w razie zainteresowania udziałem  – prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 623 77 40

  • Przyjdź na spotkanie we wtorek, 27 marca, w godz. 11.00-13.00 do Centrum Aktywności „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25b (prezentacja ze spotkania)
  • Wypełnij ankietę – w marcu w wybranych miejscach spotkań seniorów oraz Powstańców Warszawskich  będą prowadzone badania ankietowe

 

Dodatkowo – w ramach konsultacji przeprowadzone zostaną wywiady pogłębione z wybranymi ekspertami, przedstawicielami instytucji/organizacji, którzy na co dzień mają kontakt z Powstańcami, kombatantami i osobami starszymi 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Konsultacje społeczne prowadzi: zespół Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.
                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy