nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

11/04/2021 - 01/06/2021

Jaki plan miejscowy Parku Skaryszewskiego?

Trwają prace nad planem miejscowym Parku Skaryszewskiego na Pradze Południe.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki...
31/03/2021 - 19/05/2021

Jaki plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa?

Trwają prace nad planem miejscowym dla Centrum Rembertowa.   Plan miejscowy to dokument, który określi jak będzie można urządzić tę okolicę. Plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona...
29/03/2021 - 12/05/2021

Jaki plan miejscowy Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności?

Trwają prace nad planem miejscowym Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności.     Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i...
25/03/2021 - 06/05/2021

Jaki plan miejscowy rejonu ul. Podskarbińskiej – część II (okolice szpitala przy Szaserów)?

Trwają prace nad planem miejscowym rejonu ul. Podskarbińskiej – część II na Pradze Południe.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i...
12/02/2021 - 31/03/2021

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?

Opracowaliśmy projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030. Wskazuje ona kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie.   Co...
29/01/2021 - 08/03/2021

Jaki plan miejscowy Młocin w okolicy ul. Wazów?

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym Młociny w rejonie ul. Wazów.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki...
29/01/2021 - 08/03/2021

Jaki plan miejscowy osiedla Chomiczówka cz. II – rejon ulicy Conrada?

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym osiedla Chomiczówka cz. II – rejon ul. Conrada.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane...
25/01/2021 - 12/03/2021

Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej?

Pracujemy nad wprowadzeniem zmian do aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.   Co to jest Studium   Studium to dokument, który określa politykę przestrzenną całego miasta na wiele lat. Decyduje m.in....
27/01/2021 - 06/03/2021

Jaki Wawer dla młodzieży?

  Chcemy, żeby młodzi mieszkańcy i mieszkanki Wawra spędzali swój czas wolny w dzielnicy. Z badań przeprowadzonych w 2019 wynika, że młodzież to grupa, która dosyć nisko ocenia ofertę dzielnicy w zakresie spędzania czasu wolnego. Wiele młodych os...
18/01/2021 - 02/03/2021

Jaki plan miejscowy dla okolic ul. Krupniczej?

Trwają prace nad planem miejscowym rejonu ul. Krupniczej w dzielnicy Wawer.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki...