nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

25/02/2021 (Cały dzień) - 19/03/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Jaki Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli III sektora1 do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji...
15/02/2021 (Cały dzień) - 09/03/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (sosna zwyczajna) [Wawer Falenica]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
11/02/2021 (Cały dzień) - 05/03/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków na rok 2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m....
12/02/2021 - 00:00 - 31/03/2021 - 10:00

DLA NGO: Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?

Opracowaliśmy projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030. Wskazuje ona kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie.   Co...
25/01/2021 (Cały dzień) - 16/02/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
18/11/2020 (Cały dzień) - 09/12/2020 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2021 roku

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
01/09/2020 (Cały dzień) - 22/09/2020 (Cały dzień)

Dla NGO: konsultacje procedury konkursowej

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze konkursowej, która będzie przyjęta zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.   Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do...
26/08/2020 (Cały dzień) - 17/09/2020 (Cały dzień)

Dla NGO: konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – topoli kanadyjskiej [Targówek]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
21/08/2020 - 00:00 - 10/09/2020 - 09:59

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ws. stypendiów sportowych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
12/08/2020 (Cały dzień) - 04/09/2020 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – klonu srebrzystego [Wołoska, Mokotów]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....