nagłówek strony
-A A +A

WŁĄCZ SIĘ W PLANOWANIE BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICACH!

Czas trwania: 
pon, 02/12/2013 (Cały dzień) - śr, 20/08/2014 (Cały dzień)

W styczniu przyszłego roku rusza budżet partycypacyjny w Warszawie na 2015 r. Już teraz zapoznaj się z jego przebiegiem i włącz się w jego planowanie! Weź udział w konsultacjach społecznych.

 

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Z budżetu każdej z dzielnic Warszawy została wydzielona kwota od 0,5 do 1%, o której przeznaczeniu będą mogli zdecydować mieszkańcy tej dzielnicy. WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

 


KONSULTACJE JUŻ SIĘ ZAKOŃCZYŁY: RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


 

Obecnie trwają prace przygotowawcze (zapoznaj się z dokładnym harmonogramem). Do tej pory m.in. w każdej dzielnicy został wyznaczony koordynator (lista wszystkich koordynatorów), który zajmuje się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego. Dodatkowo w połowie października 2013 r. powołano Dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego składające się z przedstawicieli: mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych Rady Dzielnicy, radnych osiedlowych i urzędników. To grupa osób, której zadaniem jest wypracowywanie szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy w 2015 roku, monitorowanie i wspieranie przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. Więcej o Zespołach ds. budżetu partycypacyjnego.

 

Kolejnym etapem w ramach przygotowań do wdrożenia budżetu partycypacyjnego są trwające właśnie konsultacje społeczne odbywające się w 18 dzielnicach Warszawy! Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców Warszawy na temat pewnych decyzji wypracowanych przez Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

 


 

Przedmiot konsultacji społecznych w dzielnicach:

 

Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego miały za zadanie wypracowanie szczegółowych decyzji związanych z przebiegiem procesu w danej dzielnicy, m.in.:

  • podziałem terytorialnym dzielnicy, tj.: 

        - czy projekty zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego będą dotyczyły tylko całej dzielnicy, 

        - czy następuje podział dzielnicy na mniejsze obszary (np. osiedla), dla których będzie można zgłaszać projekty,

        - czy będzie można zgłaszać zarówno projekty ogólnodzielnicowe jak i projekty dla mniejszych obszarów.

  • podziałem kwoty przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców na poszczególne obszary (jeżeli Zespół zaproponował podział na mniejsze obszary), np.:

       - po równo dla każdego obszaru,

       - wprost proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących dany obszar

       - inny np. w zależności od zamożności obszarów.

 

Wypracowane przez Zespoły propozycje podziału terytorialnego dzielnic lub braku podziału oraz przypisanie kwot do poszczególnych obszarów poddane są konsultacjom społecznym. 

 

Dodatkowo w ramach konsultacji można zgłaszać propozycje dotyczące kolejnych etapów budżetu partycypacyjnego tj. lokalizacji punktów do zgłaszania projektów i punktów do głosowania na projekty w poszczególnych dzielnicach.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Przyjdź na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w swojej dzielnicy i włącz się do dyskusji na tematy:

czy dzielnica powinna dyskutować o budżecie dla całej dzielnicy, czy dla poszczególnych osiedli/ obszarów oraz całej dzielnicy?

- jeśli dzielnica ma być podzielona na obszary, w jaki sposób powinna być podzielona kwota na te obszary?

- lokalizacji gdzie będzie można zgłaszać, a później głosować na projekty.

  • Zapoznaj się z propozycją Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w swojej dzielnicy i wyślij e-mail (adresy znajdują się na podstronach dzielnic poniżej) z uwagami lub głosem poparcia.

 

Podczas spotkania dowiesz się:

  • czym jest budżet partycypacyjny i na czym polega,
  • jak konstruowany jest budżet dzielnicowy, jakie są zadania własne dzielnicy,
  • o przygotowywanych zasadach przebiegu budżetu partycypacyjnego.

 

Więcej informacji dotyczących szczegółowego przebiegu budżetu partycypacyjnego w Twojej dzielnicy oraz terminy spotkań znajdziesz na podstronach dzielnic!

 

KONSULTACJE TRWAJĄ DO 31 GRUDNIA 2013 r.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych uwagi i opinie zostaną przekazane Zespołom ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, które następnie je rozpatrzą i podejmą decyzje odnośnie ich uwzględnienia lub odrzucenia wraz z uzasadnieniem. Raporty z konsultacji zostaną opublikowane do 20 stycznia. 

 


Dodatkowo zapoznaj się z projektem REGULAMINU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE i projektem Formularza zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2015. Te dwa dokumenty zostały wypracowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z ekspertami wchodzącymi w skład Rady ds. budżetu partycypacyjnego. 

 

W REGULAMINIE m.in.:

- zasady zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego,

- zasady dotyczące weryfikacji zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego,

- zasady dotyczące głosowania na projekty.


 

Jeżeli masz pytanie, uwagi, opinie dotyczące projektu REGULAMINU i Formularza lub przebiegu budżetu partycypacyjnego w Warszawie wypowiedz się na FORUM!

 

Czekamy na Twoje zdanie! Włącz się w planowanie budżetu partycypacyjnego w Warszawie!