nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej – część I? [AKTUALIZACJA]

Czas trwania: 
pon, 09/03/2020 (Cały dzień) - śr, 05/08/2020 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy do publicznego wglądu plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej (część I). Plan wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi jej charakter i funkcje.

 

Więcej informacji o tym terenie i o planie znajdziesz na stronie poniżej.

 


Termin wyłożenia projektu tego planu został przedłużony do 22 lipca 2020

Konsultacje społeczne trwają do 5 sierpnia 2020

 

Dyskusja publiczna odbędzie się we wtorek 21 lipca o godz. 17.00

Informacje o formie i miejscu spotkania podamy niebawem

 

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu:

  • tekst i rysunek projektu planu
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 22 443 24 02
  • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego "Orzeł"

 

Prezentacje z tego spotkania:

 

Jak złożyć uwagę?

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

 

Konsultacje społeczne trwają do 5 sierpnia 2020

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 w trwających procedurach planistycznych, terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych) były zawieszone. Zgłoszona w tym czasie uwaga jest jednak skuteczna i będzie rozpatrywana.

 

Odwołaliśmy dyskusję publiczną, która miała się odbyć we wtorek 19 marca 2020 o 17.30. Nie odbyły się też dyżury projektantów planu, które miały się odbyć 17 marca, 2 i 7 kwietnia rano i 12 i 26 marca w godz. 15-18. Spotkanie on-line 12 maja zastępowało dyżur z projektantem, a dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w 21 lipca 2020 (wtorek) o godz. 17.00.

 

Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu na BIP oraz na stronie architektura.um.warszawa.pl

 

Twoja opinia się liczy!

 

 

O rejonie ul. Podskarbińskiej

Teren objęty tym planem miejscowym ma ok. 56 ha. Znajdują się tutaj m.in. stadion lekkoatletyczny z trybunami i korty tenisowe oraz nieczynny tor kolarski „Nowe Dynasy”, a także zabytkowa hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego (wpisana do rejestru zabytków). W zachodniej części terenu zachowały się budynki dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej (później Drukarni Naukowo-Technicznej PAP).

 

Obszar objęty planem w znacznej części jest zagospodarowany. Zabudowa jest wielorodzinna, a między ulicami Siennicką, Chrzanowskiego, Dwernickiego i Wiatraczną – także jednorodzinna.

 

Dawny tor kolarski i zabytkowa hala sportowa
W projekcie planu, który poddajemy konsultacjom,  dawny tor i zabytkowa hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej znajdują się w terenie oznaczonym symbolem A6.US.

 

W projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu pod funkcje sportu, w tym związane z nimi inne usługi lub zieleń. Nakazuje się zachowanie układu przestrzennego i charakterystycznego profilu dawnego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego. Zabytkowy budynek hali sportowej podlega ochronie i należy go wyeksponować w przyszłym zagospodarowaniu terenu m.in. poprzez np. stopniowanie wysokości zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

 

Projekt planu ustala funkcję tego terenu oraz określa główne wytyczne do jego przyszłego zagospodarowania. Przyszłe projekty bardziej szczegółowego urządzenia tego terenu będą pozostawały w zgodzie z zapisami planu. W planie miejscowym wskazano cały teren jako strefę ochrony konserwatorskiej. Wszystkie projekty budowalne będą musiały być uzgadniane w przyszłości z właściwym konserwatorem. W projekcie planu nie jest przesądzona sprawa betonowej konstrukcji dawnego toru kolarskiego. Ochronie podlega układ przestrzenny i profil toru (wał ziemny).


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: