nagłówek strony
-A A +A

Jaki "Program przyciągamy talenty i liderów"?

Czas trwania: 
pt, 16/04/2021 (Cały dzień) - śr, 12/05/2021 (Cały dzień)

Jak zachęcić utalentowanych specjalistów, przedsiębiorców, artystki, sportowców, liderki do osiedlania się w Warszawie?

Jak przyciągać do stolicy kapitał, inwestycje i najbardziej wartościowe firmy?

Jak pokazywać otwartość stolicy oraz możliwości, jakie stwarza?

 

Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć "Program przyciągamy talenty i liderów", który realizowany będzie w latach 2021-2025. Jego celem jest zapewnienie w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta i rozwijania ich w Warszawie.

 

Program jest dokumentem wykonawczym Strategii #Warszawa2030 i realizuje cel operacyjny 4.3.

 

Jak powstawał program?

 

Prace nad programem rozpoczęliśmy w  październiku 2019 roku. Pierwszy etap  obejmował przygotowanie diagnozy, która określiła problemy i wyzwania, przed jakimi stoi Warszawa w kontekście przyciągania talentów i liderów oraz wskazała rekomendacje dla przyszłych działań. Następnie opracowaliśmy propozycję celów szczegółowych i działań, które podejmiemy w ramach realizacji programu. Cele doprecyzowaliśmy podczas warsztatów grup roboczych o bardzo szerokim składzie. W spotkaniach brali udział przedstawiciele środowisk biznesu i nauki, organizacji działających na rzecz cudzoziemców, jednostek miejskich oraz urzędnicy z wielu biur Urzędu m.st. Warszawy. Potem przeprowadziliśmy nabór propozycji projektów, wpisujących się w cele programu.

 

Więcej informacji o tym, jak tworzyliśmy "Program przyciągamy talenty i liderów", przeczytasz na stronie >>>

 

Najważniejsze obszary programu to:

  • Zachęcenie utalentowanych osób do przyjazdu i zamieszkania w Warszawie;
  • Wsparcie w organizowaniu w stolicy znaczących wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych, sportowych o zasięgu międzynarodowym;
  • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

 

Podczas prac nad Programem wyznaczyliśmy dla niego trzy cele szczegółowe, których realizacja zachęci utalentowane osoby do osiedlania się w Warszawie, ułatwi przyciąganie znaczących wydarzeń krajowych i międzynarodowych oraz pozyskiwanie inwestycji i kapitału:

  1. Studiuj, pracuj i rozwijaj się w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu będą zachęcać do zainteresowania się stolicą jako miejscem, które inspiruje, umożliwia rozwój oraz stwarza przestrzeń dla wymiany doświadczeń i współpracy z najlepszymi z różnych dziedzin.
  2. Zorganizuj to w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu ułatwią pozyskiwanie znaczących wydarzeń biznesowych, naukowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych o zasięgu międzynarodowym, co pozwoli na kształtowanie wizerunku Warszawy jako miasta spotkań, w którym można nie tylko atrakcyjnie spędzić wolny czas, ale również zdobywać wiedzę i wymieniać doświadczenia.
  3. Inwestuj w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu wpłyną na wzrost zainteresowania stolicą jako miastem, w którym warto lokować kapitał. Działania te otworzą również nowe możliwości w zakresie przyciągania przedsięwzięć atrakcyjnych dla talentów i liderów.
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych oraz Załącznik z odniesieniem do uwag


 

Zapoznaj się z projektem dokumentu i powiedz, co myślisz.

 

  • Porozmawiajmy 29 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00 na spotkaniu on-line na YouTube

 

 

  • Możesz wypełnić ankietę >>>
    Uwaga! Jeśli link jest nieaktywny, prosimy przekopiować go do przeglądarki, np. Mozilla Firefox, Internet Explorer (wersja minimum 9.0). Ewentualne techniczne problemy z wypełnieniem ankiety prosimy zgłaszać mailowo na adres: badanie@um.warszawa.pl, wpisując w temacie wiadomości "Konsultacje"

 

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy