nagłówek strony
-A A +A

Jakie strefy Tempo 30 w Warszawie?

Czas trwania: 
pt, 14/10/2022 (Cały dzień) - śr, 30/11/2022 (Cały dzień)
Chcemy poprawić bezpieczeństwo na osiedlach, uliczkach i ulicach Warszawy, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków.
 
Opracowaliśmy projekt mapy wprowadzenia stref ruchu uspokojonego, czyli takich, w których maksymalna prędkość wynosi 30 km/h. Teraz chcemy zweryfikować wstępne propozycje i wspólnie określić docelowy kształt sieci dróg objętych uspokojeniem ruchu.
 
Dlaczego strefy Tempo 30?
 
Wieloletnie badania prowadzone na całym świecie potwierdzają, że uspokojenie ruchu do prędkości 30 km/h podnosi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg*. To powszechnie uznana granica prędkości, przy której 90% zdarzeń drogowych nie ma żadnych skutków dla zdrowia.
 
Dzięki zastosowaniu środków fizycznych (np. wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowań czy progów zwalniających) i organizacyjnych (np. wyznaczanie miejsc postojowych na jezdni czy wprowadzanie skrzyżowań równorzędnych) tworzymy ulice kompletne – bezpieczne, przyjazne, z optymalną liczbą miejsc parkingowych. Taka przestrzeń poprawia komfort i warunki życia mieszkańców oraz redukuje negatywne oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności dla wszystkich użytkowników.
 
Co oznacza uspokojenie ruchu?
 
Uspokojenie ruchu to w skrócie:
 • Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych
 • Skuteczne ograniczenie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz wsparcie w egzekwowaniu przepisów
 • Zapobieganie wypadkom drogowym – również tym śmiertelnym
 • Zwiększenie płynności ruchu drogowego
 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów zamieszkania
 • Zachęcenie do korzystania z różnych środków transportu, w tym jazdy na rowerze i spacerów
 
Które ulice zostaną objęte strefami Tempo 30?
 
Uspokojeniem obejmujemy ulice, które pełnią funkcję dojazdową, a pozostawiamy przy obecnych limitach prędkości ulice, które pełnią funkcje rozprowadzającą lub tranzytową (na przykład Aleje Jerozolimskie czy Trasę Łazienkowską). Przy wyznaczaniu stref ruchu uspokojonego w Warszawie bierzemy pod uwagę: klasę dróg, charakter ruchu na nich, ruch pojazdów transportu publicznego i uprzywilejowanych, lokalizacje obiektów często uczęszczanych przez pieszych, obecną sieć ulic o ruchu uspokojonym oraz odległości z wnętrza projektowanych stref do najbliższej drogi o funkcji rozprowadzającej. Wstępne założenia zakładają wyznaczenie obszarów do wprowadzenia stref ruchu uspokojonego (stref Tempo 30 i stref zamieszkania) na drogach klasy D (dojazdowe), L (lokalne) i wyjątkowo Z (zbiorcze).
 
* Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), “Global Plan. Decade of action for road safety 2021-2030”, 2021

 

Zapoznaj się:

projektem mapy na stronie www >>>

lub w formacie .pdf

oraz jej opisem

(pliki otwierają się w osobnych kartach)

 

Konsultacje społeczne się zakończyły, trwały od 14 października do 30 listopada 2022

 

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń i uwag, które wymagają indywidualnego odniesienia się do większości z nich, publikacja raportu ulega opóźnieniu.

W ramach konsultacji wpłynęły 1030 wiadomości email, 153 uczestników wzięło udział w konsultacjach online (w tym 761 wiadomości na czacie podczas spotkań), 32 osoby złożyły uwagi pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych oraz otrzymaliśmy 11 pism poprzez kancelarię urzędu.


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

1. Porozmawiajmy podczas spotkań online:
 
 • 15 listopada (wtorek) o 17:30
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na tempo30@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

 

 

Zobacz prezentację z tego spotkania >>>

 

 •  28 listopada (poniedziałek) o 17:30
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na tempo30@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

 

 

Zobacz prezentację z tego spotkania >>>

 

 

2. Odwiedź nas w punkcie konsultacyjnym
 
 • 22 listopada (wtorek) w godzinach 16 – 19 (możesz przyjść w dowolnym momencie)
  w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy alei Armii Ludowej 9 (wejście od podwórka)
 
3. Napisz e-mail
 

 

Pobierz i wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go w swojej okolicy

Możesz też pobrać plakat kolorowy

Udostępnij znajomym post z Facebooka

 

Twoja opinia się liczy!

 

Przygotowany materiał zawiera:

 


Podmiot odpowiedzialny: Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy