nagłówek strony

Kontakt

Wydział
Konsultacji Społecznych
i Współdecydowania
z Mieszkańcami
Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
konsultacje@um.warszawa.pl

Ostatnie wydarzenia

22/03/2019 - 12:10
Od 16 do 22 lutego odbyły się warsztaty charrette, które przeprowadziła pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), dotyczące rejonu ulicy Szwedzkiej. Warsztaty były częścią...
22/03/2019 - 08:07
Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi też zasady ochrony terenów zieleni.   Konsultacje społeczne od 22 marca do 30 kwietnia 2019 roku  
20/03/2019 - 18:48
Przygotowany został projekt uchwały, który opisuje przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie. Propozycje zawarte w projekcie wynikają z wymagań opisanych w ustawie o samorządzie...
15/03/2019 - 12:06
Przygotowaliśmy projekt zmian na ulicy Jana Kazimierza.    Planowana przebudowa obejmie kompleksowe zmiany na całej długości tej ważnej dla mieszkańców Odolan ulicy. Przebudowana...
11/03/2019 - 10:54
Przygotowaliśmy projekt nowego planu miejscowego dla tego terenu. Dzięki zmianie będzie można uszczegółowić zasady ochrony konserwatorskiej.   Konsultacje społeczne od 18 marca do 10...
11/03/2019 - 10:33
Przygotowaliśmy projekt nowego planu miejscowego dla tego terenu.   Konsultacje społeczne od 18 marca do 10 maja 2019 roku  
11/03/2019 - 16:34
Konsultacje społeczne na etapie składania wniosków do Studium trwały cztery miesiące (od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019). W ich trakcie zorganizowaliśmy 20 punktów konsultacyjnych...
04/03/2019 - 16:26
Rozmawialiśmy z Wami o tym, jak zmienić skwer Orszy i jego najbliższą okolicę. Potem odbył się konkurs architektoniczno-urbanistyczny (konkurs na Centrum Lokalne Skwer Orszy – zobacz wyniki)....
28/01/2019 - 14:47
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starych Świdrów na Białołęce są kontynuacją projektu "Osiedla Warszawy" z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z ...